Xarxa Afic

Categories

Segons l'article 23 de la Llei 21/2017 és Competència municipal  la determinació dels diumenges i festius que els comerços podran romandre oberts al públic” concretant els següents apartats:
a)Habilitar els festius locals del seu àmbit comaperturables.
b)Substituir fins a dos diumenges o festius dels habilitats per Resolució de la conselleria competent en matèria de comerç per dos dies festius del seu àmbit local.
c)Quan existisca una acumulació de diumenges o festius per es consecutiu i un d'ells siga un festiu local no habilitat, sent est en el cas que ens trobem, “l'ajuntament habilitarà el diumenge o festiu local sempre que hi haja petició de la part interessada”
Havent sigut presentada per seu electrònica la sol·licitud de canvi de dies i havent sentit als diferents organismes relacionats amb comerç i treball, s'ha aprovat la SUBSTITUCIÓ DEL DIA 8 DE MARÇ DE 2019(FESTIU LOCAL ) PEL 13 DE GENER ( DOMINGO APERTURABLE PER CONSELLERIA.

 Segons l'art.17.4 del Decrete-Llei 1/2015 de 27 de febrer, del Consell, sobre horaris comercials especifica “. La decisió que s'adopte serà d'obligat compliment per a tots els establiments que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària”.