Xarxa Afic

Categories

L'article 22 de la llei 3/2018 autoritza els ajuntaments a sol·licitar “horaris excepcionals que no superaran un màxim de dos diumenges o festius a l'any a cada municipi, sense que això compute en el límit de diumenges i festius.

L'articule 23 del capítol VII de la Llei 21/2017 de “Competència municipal per a la determinació dels diumenges i festius en què els comerços podran romandre oberts al públic” concreta en els seus apartats i en concret en l'apartat e)Quan existisca una acumulació de diumenges o festius per ser consecutius, i un d'ells siga un festiu local no habilitat, l'ajuntament habilitarà el diumenge o festiu no local, sempre que hi haja petició de part interessada.

Havent sol·licitat l'habilitació del 15 de setembre per dos operadors comercials i existint tres dia festius units, la legislació obliga els Ajuntaments a sol·licitar a la Conselleria de *Comerç i *Consum, després de *oir als principals entitats empresarials, sindicals i de consumidors més *representantivas del sector  a nivell de comunitat, presentem sol·licitud a Conselleria. Rebuda contestació s'habilitarà per a la pràctica comercial el dia 15 de Setembre en substitució del diumenge 5 d'abril, dia en la qual queda prohibida la pràctica comercial