Xarxa Afic

Categories

En aquest *Focus, coneixerem de primera mà les experiències d'empreses de diferents sectors que han dut a terme innovacions tecnològiques. Així mateix, hi haurà una taula redona dels espais *Coworking com a catalitzadors importants d'iniciatives empresarials innovadores. El punt final el posarà Cristina Gaona parlarà de les principals característiques que defineixen al comerç en l'actualitat i quins són els aspectes més destacats que s'han de perseguir per a cobrir les necessitats i expectatives del consumidor. La fi última de la seua intervenció és argumentar la importància de generar valor en els projectes comercials a l'hora d'assegurar l'èxit dels mateixos i com la innovació està sent clau en el desenvolupament del comerç.